_

Isolation-confrontation

Panorama czasu pandemii / paraboliczna wizja świata 2020

Projekt składa się z dwóch synchronicznych względem siebie przedsięwzięć:

  • #Dziękujemy – zbiorowy portret cichych bohaterów czasu pandemii;
  • Isolation-confrontation – cykl wystaw oraz internetowa galeria stanowiące punkt wyjścia do refleksji o czasie pandemii, opowieść o człowieku w obliczu izolacji.
_

Horyzont zdarzeń

Horyzont zdarzeń to czteroczęściowy performance Alka Janickiego i jego Gości, który odbędzie się już w najbliższych dniach w ramach krakowskiego tygodnia sztuki – KRAKERS. Galaktyka czterech wydarzeń to zaproszenie dla widzów do współtworzenia dyskursu kilku matryc pojęciowych. Na styku relacji człowiek-miasto i cielesność-niefizyczność powstają nowe wartości i znaczenia.