O Galerii

Galeria Apteka

Józefińska 43, Kraków. Młodsza siostra Galerii i!, autorska galeria Aleksandra Janickiego, siedziba fundacji AYA Found, która w swojej działalności łączy przedsięwzięcia artystyczne z kontekstem społecznym.

APTEKA Janicki Gallery przejęła przestrzeń po dawnej, prawdziwej aptece – jakby wbrew gentryfikacji i konsumpcjonizmowi, lecz zarazem zgodnie z tendencjami postmaterialistycznymi. Józefińska 43 – tu kiedyś realizowano recepty, wydawano leki, szukano pocieszenia i nadziei w dyskomforcie fizycznym. Obecnie to miejsce oferuje zupełnie inną formę kuracji, oferując „lek na całe zło” dostępny dla wszystkich na receptach in blanco.

Warto zwrócić uwagę na miejsce położenia galerii – Podgórze, stara dzielnica Krakowa, która jakkolwiek poddawana jest gentryfikacji, to jednak nadal oferuje miejsca lokalne, pierwotne, takie, jakimi je zapamiętano z dawnych czasów.

Metoda palimpsestu

Palimpsest to rękopis spisywany na materiale już wcześniej wykorzystanym. Zapisywany tekst wywabiano, aby zapisać nowy. W efekcie, treści nawarstwiały się, tworząc nowe znaczenia, których nie podejrzewali sami ich autorzy. Galeria Apteka stawia sobie za zadanie bycie palimpsestem obecnej rzeczywistości. Zapisuje na zapisanym. Kolejne wystawy nie wypierają wcześniejszych, co najwyżej wywabiają ich fragment, zapisując na ich miejscu nowe treści, tworzące opowieść o dzisiejszym świecie – o konfrontacji z doświadczeniem izolacji, o ludzkiej solidarności i mierzeniu się ze światem. O nieprzerwanym crash teście.

Crash test to test zderzeniowy samochodu, mający na celu sprawdzenie jego bezpieczeństwa. Projekty realizowane w Galerii Apteka ulegają nie tylko nawarstwieniu, lecz również zderzeniu ze sobą w laboratoryjnych warunkach galerii sztuki, która nadpisuje się nad poziomem dzisiejszej złożonej rzeczywistości. Rok 2020 przyniósł niezwykle dużo wyzwań i nowych doświadczeń zarówno dla sposobu funkcjonowania kultury, jak i dla każdego z nas, dla międzyludzkich relacji i więzi. Można by go przyrównać do zderzeniowego testu, który miał za zadanie sprawdzić nasze bezpieczeństwo. Jako jednostek i jako wspólnoty. Można pytać, czy nasza solidarność wyszła z tego nienaruszona, czy izolacja zbliżyła czy też oddaliła nas od siebie. Pozostaje jeszcze kwestia tego, jak wpłynie to na dalszą drogę, czy w razie crashu na drodze poza testem, pozostaniemy bezpieczni. Kolejne warstwy czekają na nadpisanie.

Otwarcie Galerii

Otwarcie APTEKA Janicki Gallery miało miejsce w kwietniu 2019 roku podczas organizowanego przez Alka Janickiego cyklu wydarzeń „Horyzont zdarzeń”