LEM – LUNAR EXPERIMENTAL MODULE – PROLOG

Jest to interdyscyplinarny projekt realizowany w procesie, w formie hybrydowej w APTEKA janicki gallery na którą składają się: pokazy wideo, performance, koncerty, prezentacje, wykłady oraz ekspozycja instalacji multi i siemi aktywnych, rzeźb, malarstwa, fotografii, obiektów ale i literatury, muzyki itd…

Punktem odniesienia do wystawy jest dokument Adama Ustynowicza ,,Stanisław Lem – nauka i wyobraźnia” zrealizowany w 1990 roku dla BBC. Film został entuzjastycznie przyjęty przez angielskich widzów (premierowy pokaz oglądało 1,3 miliona widzów). Dokument otrzymał nagrodę za najlepszy portret artysty na Międzynarodowym Festiwalu Filmów o Sztuce w Montrealu w 1994 r. i trafił do kolekcji filmów o sztuce Louvre Muzeum we Francji.

IDEA

W „Kongresie futurologicznym” Stanisław Lem dokonuje wnikliwej analizy stanu naszej cywilizacji. Po latach, wielowątkowy projekt Alka Janickiego LUNAR EXPERIMENTAL MODULE do tej idei nawiązuje. Drogą zmierzającą do stworzenia panoramy przyszłości jest budowa platformy dialogu artystów z naukowcami, badaczami, ekspertami, sprzyjającego refleksji dotyczącej przyszłości widzianej jako proces rozpięty na linii czasu od przeszłości ku przyszłości.

Ogląd rzeczywistości zapośredniczony przez artystyczną kreację twórcy wybranego dzieła staje się punktem odniesienia dla naukowca. Celem jest spojrzenie na otaczający nas świat, z różnych perspektyw. Wystawa oparta jest na zasadzie konfrontacji artystycznych wizji, często wywodzących się z intuicji i opartych o wrażliwość twórcy z oglądem rzeczywistości wykorzystujący aparat poznawczy typowy dla metod naukowych. Tym samym dzieło sztuki skupia uwagę badacza i staje się polem reinterpretacji opartej na paradygmacie naukowym.

Autor projektu zaprosił do udziału artystów sztuk wizualnych, performerów, muzyków, literatów oraz naukowców ale też akcjonistów miejskich, studentów i dzieci. Zaproszeni do projektu twórcy, jak Ijon Tichy – gwiezdny podróżnik, próbują dociec prawdziwego obrazu świata, ukrytego za masowo wywoływanymi złudzeniami, szumem informacyjnym massmediów i platform społecznościowych, fake newsów czy manipulacji perswazyjnego języka reklamy.

Celem wystawy jest stworzenie wielowątkowej panoramy współczesności dającej wgląd w przyszłość w zgodzie z tezą Lema: „Całości nie da się sprowadzić do sumy jej składników”. Wystawa ma się stać swoistym dialogiem przeszłości z przyszłością ku przyszłości, co w sposób bezpośredni stanie się swoistym Homage dla Lema-pisarza, filozofia, futurologa, a może przede wszystkim Lema-wizjonera, który w zaskakujący sposób przewidział postęp technologiczny ale i zagrożenia, z którymi musi się mierzyć współczesny człowiek.

Wystawa jest zorganizowana w ramach Międzynarodowego Forum Kultura Futura przez środowisko artystyczne związane z Apteka Janicki Gallery we współpracy ze środowiskiem naukowym z PAN, Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytety pedagogicznego w Krakowie.

Do projektu zaproszeni zostali wybitni artyści m. in.: Wilhelm Sasnal, Jan Simon, Łukasz Surowiec, Agata Kus, Karolina Kowalska, Miho Iwata, Veronika Hapchenko aktorzy m. in.: Dominika Feiglewicz, Mateusz Janicki; muzycy: Shoichi Yabuta, Antoni Ziut Gralak, Jorgos Skolias, Guy Sigsworth, Rafał Mazur; naukowcy i badacze m. in.: prof. Andrzej Jajszczyk PAN, Prof. dr hab. Marta Kudelska, prof. Tomasz Placek, dr Cezary Ulasiński; literaci m. in.: Maciej Piotr Prus, dziennikarze, badacze m. in. Natalia de Barbaro, Prof. Rafał Matyja, Robert Makłowicz; środowisko artystów-aktywistów miejskich CSW Wiewiórka, Obcy w mojej szafie. W projekcie bierze też udział liczne grono studentów uczelni artystycznych w tym grupa Wtorek realizująca projekty w przestrzeni publicznej.

LUNAR EXPERIMENTAL MODULE

Autor projektu / kurator: art. Aleksander Janicki

Koordynacja: Lena Witkowska

Współpraca:

  • Olympia Gallery
  • Re-Fenster / AGH
  • Teatr im. J. Słowackiego
  • Teatr KTO

Organizacja: AYA Found / APTEKA janicki gallery

Produkcja: PerForm, Studio ART V

Aktualności/Wydarzenia