PostMan / Alek Janicki /Poczta Główna / KRK

PostMan – oprowadzanie kuratorskie

Poczta Główna – pustostan… pozorny.

https://www.facebook.com/share/p/Qb1kgiLTp6Rp6sV2/

W naszym wydarzeniu wzięli udział między innymi: Prezydent Miasta Krakowa Aleksander Miszalski, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków mgr inż. arch. Katarzyna Urbańska, wicekonsul Ukrainy w Krakowie Valentyna Kuzmin, profesor Andrzej Jajszczyk z żoną, redaktorka Architektury i Biznesu Małgorzata Tomczak oraz architekci.

Alek Janicki + Franciszek Araszkiewicz

PostMan – finisaż wystawy.

Poczta Główna KRK – niebawem pustostan zniknie. Ostatnie, alternatywne miejsce sztuki niezależnej w centrum Krakowa już niebawem będzie wspomnieniem, jak wiele innych. Co na to kandydaci na prezydentów? 

Odbył się koncert Formacji HIQ w składzie rodzinnym: Maria Janicka i Alek Janicki oraz spotkanie z  Prezydentem Miasta Krakowa Aleksandrem Miszalskim.

Muzyka/Wydarzenia