Wibraap #2

Galeria Apteka regularnie angażuje się w tworzenie oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami i działania na rzecz równości ich uczestnictwa w życiu kulturalnym Krakowa.

Tym razem w Galerii Apteka miały miejsce testy kamizelki wibrującej, która przekształca dźwięki otoczenia, instrumentów czy mowę w wibracje na ciele osoby niesłyszącej lub słyszącej. Tym razem sprawdzano, jak kamizelka przekształca dźwięk instrumentów akustycznych. Urządzenie powstaje w ramach projektu Wibraap poprzez współpracę Fundacji Migawka i muzyków Spółdzielni Muzycznej contemporary ensemble – Jakubem Gucikiem (wiolonczela) i Tomaszem Sową (klarnet). 

Projekt realizowany w ramach programu “Inkubator Dostępności” Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. 

Informacje o kamizelce wibrującej od twórców:

Wibraap to urządzenie elektroniczne, które przetwarza dowolne dźwięki w wibracje odczuwalne przez ciało osoby niesłyszącej lub słyszącej. Urządzenie (hardware) będzie funkcjonowało wraz z aplikacją (software) w wersji komputerowej i mobilnej. Rozwiązanie daje użytkownikowi możliwość podjęcia samodzielnej decyzji, który z trzech wymienionych poniżej trybów działania urządzenia, chciałby zastosować w danym momencie:
a) przekształcenie w wibracje dźwięku rejestrowanego przez mikrofon,
b) zaimportowanie własnych próbek dźwiękowych, a następnie przekształcenie ich w wibracje,
c) przekształcenie dźwięku powstałego w wyniku gry na elektronicznym instrumencie muzycznym w wibracje.


Celem innowacji p.n. Wibraap jest stworzenie urządzenia elektrycznego, które umożliwi poza-słuchowe odczuwanie muzyki. Pozwoli ono na opracowanie nowych praktyk w tworzeniu i percepcji muzyki, które na równoprawnych zasadach będą włączały w wydarzenia dźwiękowe również osoby g/Głuche.

Podstawową grupą potencjalnych odbiorców są osoby g/Głuche i słabosłyszące, które są w dużym stopniu wykluczone z wydarzeń, których dominującym medium jest dźwięk. Ze względu na kształt testowanych urządzeń, początkowo urządzenie będzie opracowywane z myślą o młodzieży, osobach dorosłych i seniorach. W przyszłości grupa użytkowników może zostać powiększona o dzieci. Istotą zmiany jest stworzenie demokratycznej, otwartej przestrzeni muzycznej, która włącza osoby niesłyszące, słabosłyszące oraz bez niepełnosprawności słuchu do wspólnego uczestniczenia w działaniach dźwiękowych.
Szereg działań aktywizujących osoby g/Głuche charakteryzuje próba umożliwienia im słyszenia. Biorąc pod uwagę różnorodność i złożoność przypadków niepełnosprawności słuchu, skupienie się wyłącznie na technologiach umożliwiających słyszenie nie spełnia kryterium powszechnej dostępności (np. w trakcie testów z osobami g/Głuchymi technologii słyszenia kostnego, okazało się, że metoda ta jest nieefektywna ze względu na różne stopnie niepełnosprawności).


Wibraap nie należy traktować jedynie jako substytutu muzyki dla g/Głuchych, lecz przede wszystkim jako otwarcie się na nową formę percepcji dźwięku, atrakcyjną zarówno dla wspomnianej grupy niesłyszącej jak również odbiorców słyszących. Ze względu na wykorzystanie kategorii percepcyjnej dostępnej zarówno dla osób g/Głuchych jak i słyszących, Wibraap pozwoli na pogłębienie procesów integracji i otwierania kultury — szczególnie wydarzeń muzycznych — dla osób g/Głuchych. Biorąc pod uwagę konsultacje przeprowadzone z menadżerami festiwali muzycznych, istnieje możliwość, aby dzięki urządzeniu Wibraap, grupa osób niesłyszących stała się częścią ich publiczności, co pozwoli stworzyć wydarzenia inkluzywne, włączające szeroką publiczność. Na etapie planowania wydarzeń muzycznych zapraszani artyści będą mogli tworzyć kompozycje w oparciu o Wibraap, dzięki czemu g/Głusi i słyszący odbiorcy będą mogli stać się równouprawnionymi uczestnikami wydarzeń. Cechą, która wyróżnia Wibraap od produktów podobnych będzie mobilność. O ile Sound Touch Set wymaga transmisji bezpośrednio z reżyserki dźwięku, Wibraap dzięki wykorzystaniu mikrofonu wbudowanego w smartfon lub komputer, będzie miało możliwość indywidualnego ustawienia przekształceń dźwięku przez użytkowników. W ten sposób umożliwi odbieranie muzyki osobom g/Głuchym nie tylko w filharmoniach czy na koncertach/festiwalach, ale też w domu. Ponadto, trzeci tryb działania urządzenia, umożliwiający grę na instrumencie muzyczny, twórczo angażuje użytkownika, rozwijając jego kreatywność a także uwrażliwiając na dźwięk.

Produkt składa się z dwóch komponentów: kamizelki wibrującej (hardware) oraz aplikacji (software) działającej na urządzeniu mobilnym (smartfon, tablet) lub stacjonarnym (komputer). Ze względu na wykorzystanie urządzeń codziennego użytku (telefon, tablet, komputer) Wibraap będzie w pełni dostępne dla szerokiego grona potencjalnych odbiorców. Komunikacja pomiędzy kamizelką wibrującą i aplikacją następuje przez moduł komunikacji bezprzewodowej Bluetooth.

Muzyka