Wernisaż wystawy Salon architektury 2022

14.10.2022, godz. 18:00 – Małopolski Ogród Sztuki

Program wydarzenia:

18:00
gospodarze:

  • Alek Janicki – fundacja AYA Found – Projekt Kultura Futura
  • Krzysztof Głuchowski – Dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

18:15
przywitanie gości:

  • Piotr Chuchacz – Przewodniczący Rady MPOIA RP
  • Marek Tarko – Z-ca Przewodniczącego Rady
  • Wittold Zieliński – Z-ca Przewodniczącego Rady

18:30
krótka historia Salonu

  • Grzegorz Lechowicz – sekretarz Rady MPOIA RP

18:45
ogłoszenie i rozdanie nagród

19:30
projekcja filmu „Stanisław Deńko Architekt – fajna to była przygoda”

20:30
dyskusja, refleksje, poczęstunek

Wydarzenia/Zapowiedzi