Teatr KTO – kino Wrzos / Re-witalizacja

Prezentacja projektu Teatr KTO autorstwa Alka Janickiego wraz z zespołem. Wydarzenie wpisało się w trwającą dyskusję o dokonanej gentryfikacji Zabłocia, którego unikalny charakter został bezpowrotnie utracony (…).

Aleksander Janicki, autor koncepcji artystycznej przebudowy Kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO, spróbował zasiać odrobinę nadziei w ten niepokojący kontekst. Przebudowa Wrzosu jest jednym z niewielu przykładów odwrotnej do gentryfikacji tendencji – rewitalizacji miejsca, przywrócenia niegdyś tętniącej życiem, a od lat podupadającej instytucji kulturze, sztuce i mieszkańcom Podgórza i Krakowa. Celem Teatru KTO jest ożywienie przestrzeni po Kinoteatrze Wrzos, stworzenie w Podgórzu nowoczesnej, wielofunkcyjnej instytucji, w której poza szeroką działalnością teatralną planuje uruchomić galerię, cykle koncertów, zajęć i spektakli dla dzieci. KTO nawiąże też do tradycji Wrzosu i na stałe prowadzić będzie zajęcia edukacyjne oraz kino. Przewidywany termin pierwszej teatralnej premiery – marzec 2021.

Architektura