performance

Touch / Dotyk

Czy to jedynie obecność domniemana? Ten drugi biegun dyskursu horyzontalnego, ponad przestrzeniami utraconymi i odzyskiwanymi, pojawi się podczas performansu audiowizualnego DOTYK / TOUCH z wykorzystaniem kamery termowizyjnej.