International Forum Kultura Futura

AYA Found / APTEKA janicki gallery
MOS / Kraków 2020

W dniach 17-18 listopada 2020 odbył się Open Eyes Economy Summit 5, poprzedzony przez OEES Prolog 16 listopada.

OEES Prolog to wydarzenie poprzedzające i uzupełniające jubileuszową edycję OEES. Spotkanie odbyło się w przeddzień Kongresu, w poniedziałek 16 listopada o godzinie 12.00. W czasie Prologu była okazja bliżej poznać tematykę OEES 5, a także wziąć udział w inspirujących dyskusjach. 

Wśród wielu niespodzianek znalazły się m.in.:

 • premiera raportu „Państwo i My. Osiem grzechów głównych Rzeczpospolitej – 5 lat później” (godz. 12.00)
 • konferencja prasowa dotycząca piątej, jubileuszowej edycji OEES, do wzięcia udziału, w której zaproszeni byli chętni dziennikarze (godz. 12.40)
 • konferencja prasowa Stowarzyszenia Polska Ekologia „Wybieram polskie eko – podsumowanie projektu” (godz. 14.15)
 • debata „Wszystko zaczyna się od kultury i przez kulturę wyraża”, która szczególnie w obliczu trwających obostrzeń stała się niezwykle aktualna (godz. 16.00)
 • debata rektorów czterech krakowskich szkół wyższych zatytułowana „Rektorzy o przyszłości” (godz. 17.30)
 • „Debata z Wyspiańskim. Co myśli Mistrza mówią nam o nas samych oraz o naszej przyszłości” (godz. 19.00)

Czwartego listopada rząd ogłosił wprowadzenie kolejnych ograniczeń, ponownie zamrażając cały sektor kultury. Zdaniem władzy uczestnictwo w kulturze nie jest obywatelom konieczne do życia. Tym samym podstawowe tezy raportu i naszej dyskusji nabrały nowej aktualności i dramatyczności. W dyskusji moderowanej przez Tomasza Janowskiego (Przewodniczący Rady Instytutu Wspólnot Obywatelskich) wzięli udział:

 • Małgorzata Gołębiewska – kuratorka, Art Agenda Nova, Cracow Art Week Krakers
 • Steen Haakon Hansen – bricoleur, performer, nauczyciel
 • Alek Janicki – artysta wizualny, twórca Międzynarodowego Forum Kultura Futura
 • Piotr Krajewski – główny kurator Centrum Sztuki WRO
 • Anna Petelenz – Prezeska AP KunstArt Fund  
 • Robert Piaskowski – pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. kultury 
 • Krzysztof Pietraszewski – Dyrektor artystyczny festiwalu Sacrum Profanum
 • Maksymilian Rogacki – aktor, przewodniczący prezydium ZZAP
 • Bartosz Szydłowski – Dyrektor Teatru Łaźnia Nowa, festiwal Boska Komedia

Debaty były uzupełnione projekcjami multimedialnymi opracowanymi przez Alka Janickiego – Międzynarodowe Forum Kultura Futura.

Transmisja z wydarzenia dostępna jest w serwisie YouTube na kanale Open Eyes Economy pod linkiem: https://youtu.be/OGcVD4V4Uwc

Wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/3577179628991701

Dziękujemy za udział w debatach i innych częściach prologu OEES.

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

Aktualności/Performance/Wydarzenia