Kultura Futura / Biennale Sztuki i Technologii Przyszłości / e-POLIS miasto przyszłości

Małopolski Ogród Sztuki, 19.10.2023

Biennale e-POLIS to 11 dzieła VR wybranych w drodze konkursu. Jury w składzie: prof. Akiko Kasuya – Kyoto City University of Art; prof. Andrzej Jajszczyk – PAN; prof. Piotr Krajewski – WRO Center; art. proj. Aleksander Janicki – AYA Found (przewodniczący jury) wybrało prace następujących artystów: 

  • The Choice – Joanne Popinska – Polska/Kanada
  • Abstrakttropik – Karolina Kowalska, współpraca: Mat Barski – Polska
  • Homo Affectus – Lena Witkowska – Polska
  • Propose Game – Misha Kolbe – Szwajcaria
  • Lunatic – Palina Kamarowa – Białoruś
  • Rost – Paweł Szarzyński, Anna Roguska – Polska
  • Percepcja Sfer – Piotr Madej – Polska
  • User Agreement – Rafał Kruszka – Polska
  • Nocc – Sandra Frydrysiak, Weronika Lewandowska – Polska
  • Neverland 2100 – Łukasz Maciaszkiewicz – Polska
  • ex aequo – e-City – Filip Klechowski – Polska

Zapraszamy do MOS! Szczegóły: www.kulturafutura.pl

Aktualności/Instalacje/Wernisaż/Wydarzenia/Wystawy