Isolation-confrontation

Panorama czasu pandemii / paraboliczna wizja świata 2020

Projekt składa się z dwóch synchronicznych względem siebie przedsięwzięć:

Oba działania mają charakter partycypacyjny. Wszystkich chętnych zachęcamy do współpracy i współtworzenia parabolicznej wizji świata w 2020 roku.


Dziękujemy / Alek Janicki/ Mateusz Barski/ Tomek Głodek/ Marianna Janicka

W wyniku publicznej zbiórki materiałów fotograficznych i wideo, powstaje panorama złożona z setek nadesłanych fotografii i rejestracji – portretów konkretnych ludzi, często naszych sąsiadów, najbliższych, którzy zarówno dosłownie, jak i w przenośni umożliwili nam przetrwanie trudnego okresu izolacji. Ma to być zbiorowy portret budujący poczucie wiary w człowieka, dający nadzieję na przyszłość. Izolacja sprzyja refleksji: jeśli tym, co stanowi o człowieczeństwem jest solidarność, ofiarność, poświęcenie i empatia, trzeba podziękować tym, którzy te cechy uosabiają. Akcja ma charakter publiczny i docelowo powszechny. Pierwszym etapem było stworzenie prezentowanego trailera.
Do tej pory wsparli akcję udzielając głosu: Olga Bołądź, Adam Ferency, Joanna Fidler – Sierzputowska, Janusz Gajos, Olga Szostak Janicka, Mateusz Janicki, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Marek Kondrat, Robert Makłowicz, Takakuwa Masatsugu, Aleksandra Pisula, Anita Sokołowska, Wiktor Loga-Skarczewski, Borys Szyc, Jerzy Trela, Grzegorz Turnau, Hanna Turnau, Piotr Vienio Więcławski
Trailer animowali: Tomek Głodek i Mateusz Barski, stronę internetową wykonał Mirosław Sznajder, a niezwykłą muzykę z palimpsestem słów „Dziękuję” zawdzięczamy Mariannie Janickiej.
W materiale wykorzystano fragment filmu Adama Ustynowicza „Chopin. The Space Concert”, a zdjęcia są autorstwa Sōichi Noguchi, JAXA, członka wyprawy 22/23 do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS, 2010 (zdjęcia dzięki uprzejmości NASA), który na orbicie słuchał… Chopina.

Podczas pierwszej edycji wystawy w ramach akcji „Dziękujemy” pokazane zostały następujące inicjatywy:

Komputery dla potrzebujących / Magda Urbańska i Klaudyna Schubert, Dominika Feiglewicz

Pandemia korona wirusa spowodowała przerwanie edukacji w szkołach. Obecna sytuacja w kraju pokazała nie tylko brak przygotowania programu edukacji szkolnej do prowadzania zdalnych zajęć, ale przede wszystkim odsłoniła skalę cyfrowego wykluczenia, jakie obecnie panuje w Polsce. 16% gospodarstw domowych nie posiada internetowego łącza. Ogromna ilość potrzebujących, nie posiada dostępu do sieci, ale i do sprzętu: komputerów
W tej sytuacji, Magda Urbańska i Klaudyna Schubert podjęły się działania na własną rękę, aby pomóc wykluczonym rodzinom w Krakowie. Ich pomoc polegała na zbieraniu komputerów, laptopów, tabletów, które następnie formatowały, czyściły, dezynfekowały i przekazywały potrzebujący rodzinom. Cała „baza komputerowa” była w ich mieszkaniu. Z komputerami do przekazania potrzebującym zgłaszały się do nich rodziny znajomych, aktorzy, artyści, inni działacze społeczni, osoby prywatne, które usłyszały od nich o ich oddolnym działaniu.


Isolation-confrontation

To projekt galerii w formie hybrydowej łączącej świat realny z wirtualnym. W Apteka Janicki Gallery prezentowany będzie wybór prac tworzących panoramę czasu izolacji. Ma to być swego rodzaju „selfie w stanie odosobnienia” w ujęciu metaforycznym. Wybór artystycznej ekspresji, forma i treść zależą wyłącznie od twórcy.
Celem projektu wystawy w wirtualnej galerii jest stworzenie kroniki naszych czasów utkanej z mini-narracji dotyczących stanu izolacji, odosobnienia. Na stronie aptekagallery.com są gromadzone prace nadsyłane przez wszystkich chętnych, którzy zechcą podzielić się swoimi impresjami, przemyśleniami, wspomnieniami, obawami i nadziejami. Ekspozycja w hybrydowej, wirtualnej formie gromadzi dzieła wykonane w dowolnej technice: od malarstwa i grafiki poprzez fotografię, animację, realne i wirtualne rzeźby (także w 3D), formy w technologii VR – wirtualnej rzeczywistości. Poza sztukami wizualnymi zbierane są: etiudy muzyczne, krótkie formy literackie takie jak esej, mini-reportaż czy sentencja.
Nadesłane prace będą prezentowane cyklicznie w „realu” w Apteka Janicki Gallery oraz stworzą wirtualną galerię oddziałującą w formie zapośredniczonej na emocje widzów, którzy wchodząc w wirtualną strukturę sieci będą mogli w sposób interaktywny korzystać z zasobów galerii.
Wystawa jest tworzona w sposób analogiczny do wystaw w realnych przestrzeniach galerii. Z nadesłanych prac zostanie wybrany zbiór tworzący swego rodzaju meta narrację moderowaną przez kuratora. Wystawa – wirtualna ekspozycja prac eksponowanych jak w rzeczywistej galerii z podaniem nazwisk twórców, gromadzić będzie prace dotyczące egzystencji w izolacji widzianej z różnych perspektyw. Ta hybrydowa forma łącząca to, co osobiście doświadczone, z tym co zapośredniczone, stworzy mozaikę będącą świadectwem doświadczenia współczesności, w którym realność miesza się z tym, co wirtualne.
Projekt ma charakter międzynarodowy, co odzwierciedla charakter naszych czasów, budując zarazem w sposób symboliczny panoramę współczesności w ujęciu jednostkowym, prywatnym, lokalnym i globalnym.

W pierwszej odsłonie „Isolation-confrontation” – część I zaprezentowano następujące utwory:

Isolation-confrontation / Alek Janicki / Mateusz Barski / Fundacja Migawka

Stan izolacji stał się doświadczeniem wspólnotowym trzech miliardów ludzi. Wykluczenie przeobraziło się w drogę ku budowaniu wspólnotowości. Włączenie w akcję osób związanych ze środowiskiem niesłyszących, to ważny “głos” w ciszy niezrozumienia – niezrozumienia i izolacji, które w czasach pandemii, wyraźniej niż zazwyczaj, stały się udziałem nas wszystkich. Pandemia doświadczyła współczesnych ludzi trudami poszukiwań sposobów komunikacji i kontaktu z drugim człowiekiem w obliczu zamknięcia i izolacji.
Fundacja Migawka
Dominika Figlewicz, Natalia i Olga Pacyga, Rafał Bołdys, Julia Jałowiecka , Weronika Sokołowska, Franek Kwoka, Dominika Kozłowska, Krystian Maligłowka, Martyna Zawiślak, Patrycja Nosowicz, Daria Dubrawska, Izabela Lindner, Paulina Olszewska, Edyta Kozub, Irena Piecha, Kinga Hołda Justycka, Anna Maria Jopek, Jakub Studziński, Magdalena Sipowicz, Marzena Kasperska, Elżbieta Resler, Michał Konwerski, Adam Stromidło, Ewelina Pagieła, Miłosz Szarłat, Judyta Koper, Janosz Agnieszka, Tomek Bołdys, Marcin Oczadły

Aleksander Janicki absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, wykładowca na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w katedrze scenografii (przedmiot: Scenografia a nowe media). Założyciel i prezes fundacji AYA Found wspierającej sztukę nowoczesną. Pomysłodawca i właściciel Galerii i! oraz Apteka Janicki Gallery w Krakowie prezentujących, poza pracami autora, krakowskich, również młodych, artystów oraz twórców z zagranicy np. z Japonii. Galerie współpracują z największymi krakowskimi festiwalami np. Patchlab, Miesiąc Fotografii w Krakowie, Krakers, Audio ART. Założyciel i członek redakcji niezależnego interdyscyplinarnego periodyku antropologicznego „Gadający Pies” i Stowarzyszenia Teatralnego Badów. Założyciel i członek Big Da(t)da Collective oraz Formacji HiQ realizującej projekty audiowizualne w oparciu o muzykę intuitywną. Twórca interdyscyplinarny wykorzystujący w swojej artystycznej strategii różnego rodzaju środki wyrazu – od grafiki, wideo, obrazy generatywne, przez instalacje z wykorzystaniem interaktywnych projekcji wielkoformatowych po mapping, łącząc tradycyjne formy ekspresji z innowacyjnymi rozwiązaniami z dziedziny nowych mediów.

Mateusz Barski – motion designer, zajmuje się animacją komputerową 2d i 3d, projektowaniem i wdrażaniem serwisów internetowych, studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Sztuk Audiowizualnych i w Publishing School of Media. Pracował jako motion designer w Milleetune images, współpracuje z klientami z Francji, Anglii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Japonii. Od 2016 jest Freelance Motion Designerem. Brał udział w licznych koncertach i projektach muzycznych: kompozycja muzyki elektronicznej, field recording, animacje komputerowe. Współpracuje przy etiudach filmowych, gra na gitarze, nurkuje.

Dziękujemy / Alek Janicki/ Mateusz Barski/ Tomek Głodek/ Marianna Janicka

Marianna Janicka – kompozytorka (digital sound), skrzypaczka, twórczyni instalacji dźwiękowych. Studiowała na kierunku Studio Composition na Goldsmith College w Londynie oraz na kierunku Digital Music na University of Brighton w Wielkiej Brytanii. Tworzy muzykę filmową i teatralną. Jest członkiem Formacji HiQ, z którą koncertowała w Europie i Azji. Prowadzi zajęcia dla najmłodszych, wykorzystując przy tym teorie Gordona.

Flows of Aether / Prime Numbers Spiral / Franciszek Araszkiewicz

Izolacja i unieruchomienie sprzyjają dalekim podróżom wyobraźni. Podobnie jak w matematyce, w muzyce niezwykle złożone procesy mogą być zdefiniowane w bardzo prosty sposób. Materiałem kwartetu smyczkowego „Flows of Aether” są głównie alikwoty – naturalne „wyższe składowe” dźwięku, wydobywane ze strun. Grane w precyzyjnych i „ruchomych” konfiguracjach dopasowanych do specjalnie przestrojonych instrumentów, tworzą materiał o olbrzymiej zmienności i złożonej organizacji. Inspiracją była „spirala Ulama’ – rozkład pikseli na płaszczyźnie odpowiadający liczbom pierwszym. Liczby pierwsze (szczególnie 11 i 13) mają też duże znaczenie dla kompozycji.

Franciszek Araszkiewicz – twórca kompozycji instrumentalnych, wokalno-instrumentalnych, elektroakustycznych, audiowizualnych, instalacji interaktywnych oraz utworów z kręgu sztuki konceptualnej, a także muzyki filmowej. Studiował kompozycję na Akademii Muzycznej w Krakowie. W 2014 roku przebywał i pracował w Domu Arnolda Schönberga w Mödling w ramach Avenir Grant przyznawanego przez Arnold Schönberg Center w Wiedniu. W 2019 roku uzyskał stopień doktora z zakresu kompozycji. Jego utwory były wykonywane m.in. na 6 Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Elektroakustycznej Musica Electronica Nova 2015, ImproFest w Wiedniu (2018), 26-30 Międzynarodowym Festiwalu Kompozytorów Krakowskich (2014-2018), Festiwalu Audio Art 2014 i 2017, Festiwalu AXES: Triduum Muzyki Nowej (2014), 24 Międzynarodowym Festiwalu Dni Kompozytorów Krakowskich (2012). Instalacje były wystawiane m.in. na 20 Biennale Sztuki dla Dziecka 2015, Festiwalu Audio Art 2011, Festiwalu Kultura 2.0 2012 w Warszawie oraz Athens Video Art Festival 2013. Laureat licznych konkursów kompozytorskich oraz nagród kompozytorskich. Członek stowarzyszeń: Związku Kompozytorów Polskich, Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej, Muzyka Centrum oraz Mensa Polska.
www.araszkiewicz.fr

Pandemic Krakow / Andzej Pilichowski-Ragno

Andzej Pilichowski-Ragno – fotograf, ilustrator książek dla dzieci. Urodzony w Rzymie w 1967 roku, mieszka w Krakowie. Ukończył studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie później wykładał teorię literatury przez kilka lat. Fotografię studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Przez 20 lat prowadził działalność jako fotograf oraz był aktywnym członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Obecnie jest nauczycielem fotografii na Politechnice Krakowskiej oraz prowadzi kursy, wykłady oraz laboratoria z fotografii w różnych szkołach artystycznych Krakowa. W 2019 roku rozpoczął studia doktoranckie na Akademii Sztuk Pięknych w Pracowni Fotografii. Od kilku lat prowadzi kursy mistrzowskie. W 2013 roku jego cykl fotografii (w ramach projektu fotograficznego „City landscapes”) był wystawiony na Paris Photo przez Galerie Conrads z Dusseldorfu. Główny nurt twórczości Andrzeja Pilichowskiego-Ragno sytuuje się na pograniczu fotografii humanistycznej i street photography. Świadomie nawiązuje do tradycji XX-wiecznej fotografii klasycznej, zachowując równocześnie własne indywidualne spojrzenie.
www.pilichowskiragno.pl

Dziadek / Piotr Madej / Irena Madej

Praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Chołoniewskiego, Wydział Intermediów ASP w Krakowie, Katedra Obszarów Sztuki, Pracownia Audiosfery, Kraków 2020. Praca dotyczy historii postaci Franciszka Krzeczkowskiego, górnika Kopalni Soli w Wieliczce, który będąc przewodnikiem prof. Alfonsa Długosza, przyczynił się do powstania Muzeum Żup Krakowskich. Wątki technologiczne poruszone tutaj, dotyczą różnorodnych procesów fizycznych z udziałem soli kamiennej. Franciszek Krzeczkowski staje się naszym przewodnikiem poprzez czas i materię: śledzimy procesy powstawania kryształu soli w mioceńskim morzu 13,6 mln lat temu, obserwujemy renesansowych górników wycinających wnętrza gigantycznych kryształów, towarzyszymy Alessandro Volcie podczas budowy pierwszego ogniwa elektrochemicznego. Podczas pokazu przenosimy się z rekonstruowanej w wirtualnym świecie kopalni do fizycznej pracowni artysty przygotowującego prezentację w warunkach pandemicznej izolacji.

Piotr Madej – urodzony w 1979 r. w Krakowie. Artysta intermedialny, kompozytor, realizator dźwięku. Jego prace powstają na styku muzyki, animacji, symulacji fizycznej, AR i programowania. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017). Jego prace były prezentowane w kraju i zagranicą, m.in. na Festiwalu Audio Art w Krakowie (2013), ArtScience Interfaculty w Hadze (2016) oraz wystawach zbiorowych Eko – Techno – Artmobil w Krakowie (2017) czy Ogród – Widzialne / Niewidzialne w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (2017-2018).

FAT BOY / dziara / Tomek Głodek

Tomek Głodek – artysta grafik, animator, absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Reżyser i twórca artystycznych filmów animowanych, wideoklipów scenicznych oraz licznych spotów reklamowych i prezentacji. Jego autorskie filmy animowane wyświetlane były na czołowych światowych festiwalach m.in. Barcelonie, Lipsku, Norwich, Belgradzie, Krakowie oraz w Centrum Pompidou. Beneficjent grantów Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej. Inspirują go rozwiązania formalne twórców animacji ery analogowej – zarówno w sferze technologii, jak i języka narracji.
www.tomaszglodek.blogspot.com

Smutna Maniuszka / Maniucha Bikont

Maniucha Bikont – wokalistka, muzyczka, pasjonuje się folklorem Europy Wschodniej. Śpiewa muzykę nowoczesną i tradycyjną, gra na tubie, akordeonie i innych instrumentach. Uczestniczy w wielu muzycznych i teatralnych projektach, współpracuje z muzykami z całego świata. W tym sezonie koncertuje głównie w duecie Maniucha i Ksawery, Tęgie Chłopy, Bikont/Talmudi oraz gra w spektaklach „Malina” i „Dziady polsko japońskie”. Wykonuje utwory współczesnych kompozytorów, tworzy muzykę teatralną i filmową. Jako muzyczka i performerka występowała w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Zrealizowała liczne stypendia, obecnie jest doktorantką wydziału Artes Liberales. Jej pasją jest muzyka tradycyjna, od lat jeździ po wsiach centralnej i wschodniej Europy, nagrywając pieśni i muzykę.
www.maniuchabikont.pl

Chleb / Ania Stankiewicz

W czasie pandemii zaopatrywaliśmy w zakupy naszych bliskich, którzy nie wychodzili z domu przez prawie dwa miesiące. Jako że mieszkają na parterze czasem najwygodniejszą formą przekazania zakupów było okno do kuchni.

Anna Stankiewicz – absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Fotograf. W latach 1998–2001 współtworzyła galerię i klub studentów ASP „Klub pod Ręką”. Organizowała szereg wystaw i projektów artystycznych. W latach 2002–2008 mieszkała i pracowała we Florencji. Od roku 2009 Kierownik Pracowni Fotograficznej na Zamku Królewskim na Wawelu. W roku 2016 zainicjowała projekt fotograficzny „Pracownie do wglądu” (www.pracowniedowgladu.pl). W latach 2015–2017 realizowała cykl fotograficzny „Stopklatka”. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Krakowa.

Lock-down diary/ Biedronka Masa

Obraz codziennego życia Japończyka zatrzymanego w Polsce z powodu pandemii koronawirusa zapośredniczony poprzez profil w medium społecznościowym, które staje się sposobem na radzenie sobie z izolacją i życiem w obcym kraju w obliczu zamknięcia.

Biedronka Masa (Masatsugu Takakuwa) – japoński muzyk, który zaczął brać lekcje gry na skrzypcach we wczesnym dzieciństwie, zaś gry na gitarze nauczył się w szkole średniej. Miłośnik natury, poszukiwacz owadów, zwłaszcza chrząszczy oraz ptaków drapieżnych (sów, jastrzębi i sokołów), obserwator naturalnych siedlisk zwierząt i cyklu ich życia. Hobbistycznie zajmuje się fotografią przyrody. Podejmuje również działania na rzecz rozpowszechniania japońskiej popkultury za granicą. W lutym tego roku był współautorem wystawy dotyczącej Harajuku w warszawskim Muzeum Azji i Pacyfiku, która spotkała się z zainteresowaniem mediów i pozytywnym odbiorem publiczności.