Czy Wesoła może być dziełem sztuki?
W poszukiwaniu DNA dzielnicy.

We wtorek 2 lutego 2021 w obiektach Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie odbyła się debata o roli kultury i środowisk twórczych w procesie projektowania Wesołej. Debatę zorganizowali twórcy forum Kultura Futura.

Czy Wesoła może być dziełem sztuki?
W poszukiwaniu DNA dzielnicy.

Po zakupie 10 ha terenów klinicznych przy ul. Kopernika Kraków stanął przed wyzwaniem zaprojektowania przestrzennej i funkcjonalnej przyszłości tego kwartału naszego miasta. Po stopniowej wyprowadzce kolejnych klinik, ten monofunkcyjny dotąd obszar trzeba wymyślić na nowo. To wielkie i pionierskie wyzwanie, test na naszą zbiorową wyobraźnię i obietnica, którą wszyscy składamy przyszłym pokoleniom krakowian.

W listopadzie i grudniu 2020 r. przeprowadzono 1 etap konsultacji społecznych. Mieszkanki i mieszkańcy Krakowa, poprzez uczestnictwo w warsztatach i w formule ankietowej mogli wyrazić swoje opinie. To pozwoliło na wyznaczenie propozycji celów kierunkowych dla omawianego obszaru. Przed nami 2 etap konsultacji, których końcowym efektem ma być raport precyzujący oczekiwania mieszkańców Krakowa i jego ważnych środowisk, co do przyszłości Wesołej.

Żyjemy w czasie radykalnych zmian i przewartościowania społecznej rzeczywistości. Wydaje się pewne, że nie wrócimy do dawnych stylów życia, schematów konsumpcji i korzystania z przestrzeni naszych miast. Musimy na nowo zdefiniować, co to jest “dobre życie” i dobra jakość przestrzeni publicznych. W naszym przekonaniu to kultura jest polem do poszukiwań nowych, wspólnych wartości. Powinna być dla nas sondą poszukującą przyszłej tożsamości Wesołej. Uruchamiającą proces jej twórczego ożywiania w zgodzie z preferencjami wszystkich przyszłych użytkowników tego wyjątkowego pustostanu miejskiego.

W dyskusji wzięły udział osoby reprezentujące środowiska twórcze skupione wokół forum Kultura Futura, organizatorzy i uczestnicy konsultacji, animatorzy wydarzeń i projektów kulturalnych.

Miejsce: Teatr im. J. Słowackiego Plac św. Ducha 1
Dom Rzemiosł Teatralnych ul. Radziwiłłowska 4
Czas: wtorek 2 lutego 2021 godz. 17.30

Spotkanie było transmitowane on line. Transmisja jest dostępna na Facebooku – Czy Wesoła może być dziełem sztuki?
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dyskusją.
Krzysztof Głuchowski (Teatr w Krakowie im. Juliusza Słowackiego)
Aleksander Janicki (AYA Found, Kultura Futura)
Tomasz Janowski (Instytut Wspólnot Obywatelskich, Open Eyes Economy)
Ewa Kryglon (koordynatorka konsultacji społecznych)

Wesoła debata – komplet uczestników

A. TEATR Scena Główna

1. ​ Tomasz Janowski ​(Instytut Wspólnot Obywatelskich, Open Eyes Economy, Kultura Futura)
2. Alek Janicki (AYA Found, Galeria Apteka, Kultura Futura)
3. Krzysztof Głuchowski (Teatr w Krakowie im. J. Słowackiego, Kultura Futura)
4. Łukasz Kumecki (Fundacja Tytano)
5. Maciej Prus (klub artystyczny Piękny Pies)

B. DOM RZEMIOSŁ TEATRALNYCH Sala prób

6. Ewa Kryglon ​(badaczka miejska, koordynatorka zespołu konsultacji społecznych )
7. Tomasz Wojtas (OEES, Fundacja GAP, Kultura Futura)
8. Magdalena Kownacka (KDPT Kohabitat, Galeria Fait)
9. Andrzej Bednarczyk (ASP w Krakowie, Kultura Futura)
10. Mateusz Turlej (Fundacja Promocji Sztuki TOR)
11. Magdalena Milert (Klub Jagielloński)
12. Maciej Kolarski (Kolektyw Wesoła)

Wydarzenia/Zapowiedzi